Rotfyllning

Hur görs rotfyllning? 

Först läggs bedövning sen öppnas toppen av tanden för att nå rotkanalerna och karies tas bort. Pulpan tas ut.

Om det är nödvändigt så ska tanden läkas. En tand som är rotfylld förlorar sitt vatten så det är fördelaktigt att den får läka.

Som det verkar kräver rotfyllnin g tålamod och oomvård. Det nödvändigaste är god vision bra system och god komunikation mellan patient och läkare.

Rotfyllning 

Meningen med rotfyllning är att bevara tanden som är död av någon orsak och göra den funtionell som en naturlig tand. Döda tänder ska tillåtas inte vara i munnen även om de inte gör ont för att det är det  bästa skyddet för bakterier. Bakrerierna kan nå något annat organ i kroppen genom blod och orsaka andra sjukdomar. Rotfyllning är en svår behandling, svårigheten ligger hos tandläkaren att använda smartstillande så att patienten inte känner någon smärta. Rotfyllning är en väldigt viktig behandling därför att det gör att patienten vinner en tand. Efter att man gett bedövning öppnas tanden för att nå rotkanalerna och karies kan tas bort. Pulpan tas ut.


 
Det är väldigt väktigt att fastställa rotkanalens längd. Därför används röntgen.  
Rotkanalerna rengörs med kanalverktyg beroende på kanalens längd.  

Kanalerna som är rengjorda och desinficerade många gånger fylls med en speciell massa och kronan sätts på plats. 

Om det är nödvändigt får tanden läka. Tänder som är rotfyllda är lätta att skada, så det är bättre att de får läka.

För rotfyllning krävs tålamod och omsorg. Det nödvändiga är en bra plan och dialog tandläkare och patient emellan.